Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд даншүг өргөх ёслол болов. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02

4-11-2016, 13:46  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Зүглаг Хан дуганы өмнө Төвөдийн бяцхан хүүтэй мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Зүглаг Хан дуганы өмнө Төвөдийн бяцхан хүүтэй мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Төвөд иргэд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Зүглаг хан дуганд морилон ирэхийг хүлээж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Төвөд иргэд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Зүглаг хан дуганд морилон ирэхийг хүлээж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг даншүг өргөх ёслолд бүрээ, бишгүүртэйгээр залан ирж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг даншүг өргөх ёслолд бүрээ, бишгүүртэйгээр залан ирж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам даншүг өргөх ёслолыг зохион байгуулж буй Пенбу хийгээд Пемокой нутгийн ахмад лам нартай мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам даншүг өргөх ёслолыг зохион байгуулж буй Пенбу хийгээд Пемокой нутгийн ахмад лам нартай мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам даншүг өргөх ёслолын үеэр. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам даншүг өргөх ёслолын үеэр. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын үеэр уламжлалт зан үйл хийж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын үеэр уламжлалт зан үйл хийж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд даншүг өргөх ёслолд оролцож буй төвөд хүмүүс. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд даншүг өргөх ёслолд оролцож буй төвөд хүмүүс. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Төвөдийн Пенбу хийгээд Пемакой нутгийн иргэд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд өргөх бурханы тааллын шүтээн - суврага залан ирж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Төвөдийн Пенбу хийгээд Пемакой нутгийн иргэд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд өргөх бурханы тааллын шүтээн - суврага залан ирж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Төвөдийн Пенбу хийгээд Пемакой нутгийн иргэд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд өргөх бурханы зарлигийн шүтээн - ном судар залан ирж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Төвөдийн Пенбу хийгээд Пемакой нутгийн иргэд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд өргөх бурханы зарлигийн шүтээн - ном судар залан ирж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын төгсгөлд лам хуврагууд бүгд босч ерөөлийн ном уншлаа. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын төгсгөлд лам хуврагууд бүгд босч ерөөлийн ном уншлаа. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд даншүг өргөх ёслол өндөрлөж Зүглаг Хан дуганаас хөдөлж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд даншүг өргөх ёслол өндөрлөж Зүглаг Хан дуганаас хөдөлж байгаа нь. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Төвөдийн Пенбу хийгээд Пемакой нутгийн ард иргэд урт наслахыг бэлэгдсэн даншүг өргөлөө. Энэтхэг, Дарамсала. 2016.11.02.
Үзсэн: 1 396
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц