Монголын нийт сүсэгтнүүдэд номын айлдвар айлдлаа. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20.

22-11-2016, 03:58  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Улаанбаатар хот дахь номын айлдвараа эхлэхээр Буян Ухаа цогцолборт хүрэлцэн ирэв. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Улаанбаатар хот дахь номын айлдвараа эхлэхээр Буян Ухаа цогцолборт хүрэлцэн ирэв. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Буян Ухаа спорт цогцолборт хүрэлцэн ирэхэд 12,000 гаруй сүсэгтнүүд халуун дулаанаар угтан авлаа. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Буян Ухаа спорт цогцолборт хүрэлцэн ирэхэд 12,000 гаруй сүсэгтнүүд халуун дулаанаар угтан авлаа. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвараа эхлэв. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвараа эхлэв. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Ахмад лам хуврагууд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварын үеэр. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Ахмад лам хуврагууд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварын үеэр. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварын үеэр. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварын үеэр. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Буянт Ухаа цогцолборт дүүрэн хүн цугласан байлаа. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Буянт Ухаа цогцолборт дүүрэн хүн цугласан байлаа. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам үдээс хойшхи номын айлдвараа айлдаж байгаа нь. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам үдээс хойшхи номын айлдвараа айлдаж байгаа нь. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас номын айлдвар хүртэж буй лам хуврагууд. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас номын айлдвар хүртэж буй лам хуврагууд. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Үдээс хойшхи номын айлдвар явагдаж байгаа нь. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Үдээс хойшхи номын айлдвар явагдаж байгаа нь. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг номын айлдвараа өндөрлөөд буцах үед хүмүүс түүнийг харахаар зогсож байгаа нь. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг номын айлдвараа өндөрлөөд буцах үед хүмүүс түүнийг харахаар зогсож байгаа нь. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Такла (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Буянт Ухаа цогцолборт Монголын нийт сүсэгтнүүдэд номын айлдвараа айлдлаа. Монгол улс, Улаанбаатар хот. 2016.11.20.
Үзсэн: 1 850
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц