Олон улсын буддын их хуралд хоёр дахь өдрөө оролцлоо. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18.

23-03-2017, 19:14  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Азийн буддистуудын хуралд оролцож буй Монголын төлөөлөгч нартай уулзаж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Азийн буддистуудын хуралд оролцож буй Монголын төлөөлөгч нартай уулзаж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Тайландын хуврага өөрсдийн уламжлалт бэлэг гардуулж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Тайландын хуврага өөрсдийн уламжлалт бэлэг гардуулж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам цагдаагийн ажилчидтай зургаа авхуулж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам цагдаагийн ажилчидтай зургаа авхуулж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Тайландын лам Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламтай хамт зургаа авхуулж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Тайландын лам Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламтай хамт зургаа авхуулж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Нава Наланда их сургуульд хүрэлцэн ирээд мод тарьлаа. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Нава Наланда их сургуульд хүрэлцэн ирээд мод тарьлаа. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам өөрийн гарын үсэгтэй Наландагийн 17 бандидагийн дүрийг Нава Наланда сургуульд залсан юм. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам өөрийн гарын үсэгтэй Наландагийн 17 бандидагийн дүрийг Нава Наланда сургуульд залсан юм. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Нава Наланда их сургуульд тавьсан илтгэлийг тус сургуулийн сурагчид сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Нава Наланда их сургуульд тавьсан илтгэлийг тус сургуулийн сурагчид сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Нава Наланда сургуульд илтгэл тавьсны дараа тус сургуулийн дэд захирал Шри Мукунд Лал Шриваставагийн хамт. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Нава Наланда сургуульд илтгэл тавьсны дараа тус сургуулийн дэд захирал Шри Мукунд Лал Шриваставагийн хамт. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Олон улсын буддын хуралд хүрэлцэн ирж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Олон улсын буддын хуралд хүрэлцэн ирж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Олон улсын буддын хурлын хоёр дахь өдөр лам хуваргуудын хэсэгтэй хуралдаж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Олон улсын буддын хурлын хоёр дахь өдөр лам хуваргуудын хэсэгтэй хуралдаж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хоёр дахь өдрийн хуралд төвөдийн томоохон төлөөлөгчид оролцож байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хоёр дахь өдрийн хуралд төвөдийн томоохон төлөөлөгчид оролцож байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)ХОёр дахь өдрийн хуралд асуулт, хариулт явагдав. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)ХОёр дахь өдрийн хуралд асуулт, хариулт явагдав. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Олон улсын буддын хурлын хоёр дахь өдөр Дээрхийн Гэгээнтэн үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Олон улсын буддын хурлын хоёр дахь өдөр Дээрхийн Гэгээнтэн үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хуралд оролцож буй ахмад хуврагт Бурхан Багшийн дүр өргөж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хуралд оролцож буй ахмад хуврагт Бурхан Багшийн дүр өргөж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хоёр дахь өдрийн хурлын төгсгөлд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Угандагийн бурханы шашны төлөөлөгчтэй уулзаж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хоёр дахь өдрийн хурлын төгсгөлд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Угандагийн бурханы шашны төлөөлөгчтэй уулзаж байгаа нь. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Нава Наланда их сургуульд явагдаж буй Олон улсын буддын их хуралд хоёр дахь өдрөө оролцлоо. Энэтхэг, Бихар, Ражгир. 2017.03.18.
Үзсэн: 1 095
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц