Шри Удасин Каршни Ашрам дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура.

24-03-2017, 00:25  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шри Удасин Каршни Ашрамд хоёр дахь өдрөө Шива Лингам тэнгэрт угаалга өргөх, мөн галан тахил өргөх зан үйлд оролцохоор хүрэлцэн ирэхэд түүнийг сүмийн гадна угтан авч байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шри Удасин Каршни Ашрамд хоёр дахь өдрөө Шива Лингам тэнгэрт угаалга өргөх, мөн галан тахил өргөх зан үйлд оролцохоор хүрэлцэн ирэхэд түүнийг сүмийн гадна угтан авч байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шри Удасин Каршни Ашрамд хоёр дахь өдрөө Шива Лингам тэнгэрт угаалга өргөх, мөн галан тахил өргөх зан үйлд оролцохоор хүрэлцэн ирж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шри Удасин Каршни Ашрамд хоёр дахь өдрөө Шива Лингам тэнгэрт угаалга өргөх, мөн галан тахил өргөх зан үйлд оролцохоор хүрэлцэн ирж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг уламжлалт ёсоор угтаж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг уламжлалт ёсоор угтаж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шива Лингам тэнгэрт угаалга өргөх зан үйл хийж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шива Лингам тэнгэрт угаалга өргөх зан үйл хийж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг галан тахил өргөх зан үйлд оролцохоор хүрэлцэн ирэхэд залуу хиндү хуврагууд мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг галан тахил өргөх зан үйлд оролцохоор хүрэлцэн ирэхэд залуу хиндү хуврагууд мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам галан тахил өргөх зан үйл үйлдэж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам галан тахил өргөх зан үйл үйлдэж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хиндүгийг залуу хуврагууд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг сонирхон харж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хиндүгийг залуу хуврагууд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг сонирхон харж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шри Удасин Каршни Ашрамд шүтэгдэж буй Бурхан Багшийн дүрийн өмнө свамитай энэ шүтээний талаар ярилцаж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шри Удасин Каршни Ашрамд шүтэгдэж буй Бурхан Багшийн дүрийн өмнө свамитай энэ шүтээний талаар ярилцаж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам шүтээнд зул өргөж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам шүтээнд зул өргөж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хиндүгийн хуврагуудад үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хиндүгийн хуврагуудад үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэнд хүндэтгэлийн уламжлалт хувцас өмсгөв. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэнд хүндэтгэлийн уламжлалт хувцас өмсгөв. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын олон нийттэй хийх уулзалтанд ирсэн зарим хүмүүс. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын олон нийттэй хийх уулзалтанд ирсэн зарим хүмүүс. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтнийг олон нийттэй уулзалт хийх үеэр хүмүүс асуулт асуулаа. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтнийг олон нийттэй уулзалт хийх үеэр хүмүүс асуулт асуулаа. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам асуултанд хариулж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам асуултанд хариулж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шри Удасин Каршни Ашрамаас хөдөлж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шри Удасин Каршни Ашрамаас хөдөлж байгаа нь. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Шри Удасин Каршни Ашрам дахь мөргөлийн зан үйл ба олон нийттэй уулзах үеийн фото сурвалжлага. Энэтхэг, Уттар Прадеш, Мадхура. 2017.03.21.
Үзсэн: 1 151
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц