Top

Дискет дэх номын айлдварын хоёр дахь өдөр

Дискет дэх номын айлдварын хоёр дахь өдөр

8-08-2017, 14:13
Дискет дэх номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Нубра Валли, Дискет. 2017.07.12.
 
Дискет дэх номын айлдварын эхний өдөр

Дискет дэх номын айлдварын эхний өдөр

8-08-2017, 14:11
Дискет дэх номын айлдварын эхний өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Нубра Валли, Дискет. 2017.07.11.
 
Нубра Валлид Зуны их чойрын хаалтын ажиллагаанд оролцлоо

Нубра Валлид Зуны их чойрын хаалтын ажиллагаанд оролцлоо

7-08-2017, 13:40
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Нубра Валлид хүрэлцэн ирж Зуны их чойрын хаалтын ажиллагаанд оролцлоо. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Нубра. 2017.07.10.
 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Жохан сүмд мөргөл залбирал үйлдэв

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Жохан сүмд мөргөл залбирал үйлдэв

7-07-2017, 03:49
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Жохан сүмд мөргөл залбирал үйлдэв. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2017.07.05.
 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладакт хүрэлцэн ирлээ

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладакт хүрэлцэн ирлээ

7-07-2017, 03:45
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладакт хүрэлцэн ирлээ. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2017.06.28.
 
Нигүүлсэхүй сэтгэлийн тухай хэлэлцүүлэгт оролцов

Нигүүлсэхүй сэтгэлийн тухай хэлэлцүүлэгт оролцов

7-07-2017, 03:38
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Старки сонсголын технологийн хүрээлэнд нигүүлсэхүй сэтгэлийн тухай хэлэлцүүлэгт оролцов. АНУ, МН, Миннеаполис. 2017.06.23.
 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Миннеаполис хот дахь төвөд иргэдтэй уулзаж номын айлдвар айлдав.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Миннеаполис хот дахь төвөд иргэдтэй уулзаж номын айлдвар айлдав.

4-07-2017, 15:45
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Миннеаполис хот дахь төвөд иргэдтэй уулзаж номын айлдвар айлдав. АНУ, МН, Миннеаполис. 2017.06.24.
 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Старки сонсголын технологийн хүрээлэнд зочилж, 2000 гаруй гишүүдэд үг хэллээ.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Старки сонсголын технологийн хүрээлэнд зочилж, 2000 гаруй гишүүдэд үг хэллээ.

3-07-2017, 14:12
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Старки сонсголын технологийн хүрээлэнд зочилж, 2000 гаруй гишүүдэд үг хэллээ. АНУ, МН, Миннеаполис. 2017.06.22.
 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Миннеаполист хүрэлцэн ирлээ.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Миннеаполист хүрэлцэн ирлээ.

3-07-2017, 12:23
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Миннеаполист хүрэлцэн ирлээ. АНУ, МН, Миннеаполис. 2017.06.21.
 

"Залуу Ерөнхийлөгчдийн холбоо"-нд үг хэллээ.

28-06-2017, 15:19
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Нью Портод хүрэлцэн ирж "Залуу Ерөнхийлөгчдийн холбоо"-нд үг хэллээ. АНУ, Калифорниа, Нью Порт. 2017.06.19.
 
Сан Диего хотын амьтны хүрээлэнгээр зочилж, мөн Сан Диего хотын Энэтхэг болон Төвөд иргэдтэй уулзлаа.

Сан Диего хотын амьтны хүрээлэнгээр зочилж, мөн Сан Диего хотын Энэтхэг болон Төвөд иргэдтэй уулзлаа.

26-06-2017, 07:54
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сан Диего хотын амьтны хүрээлэнгээр зочилж, мөн Сан Диего хотын Энэтхэг болон Төвөд иргэдтэй уулзлаа. АНУ, Калифорниа, Сан Диего. 2017.06.18.
 
Сан Диего дахь Калифорниагийг их сургуулийн төгсөлтийн баярт оролцож, 25,000 гаруй хүмүүст илтгэл тавив.

Сан Диего дахь Калифорниагийг их сургуулийн төгсөлтийн баярт оролцож, 25,000 гаруй хүмүүст илтгэл тавив.

25-06-2017, 19:05
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сан Диего дахь Калифорниагийг их сургуулийн төгсөлтийн баярт оролцож, 25,000 гаруй хүмүүст илтгэл тавив. АНУ, Калифорниа, Сан Диего. 2017.06.17.
 
Калифорниагийн их сургуульд зочилж олон нийтийн уулзалт хийлээ

Калифорниагийн их сургуульд зочилж олон нийтийн уулзалт хийлээ

21-06-2017, 04:45
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сан Диего хот дахь Калифорниагийн их сургуульд зочилж олон нийтийн уулзалт хийлээ. АНУ, Калифорниа, Сан Диего. 2017.06.16.
 
Төвөдийн хүүхэд залуучуудад зориулан айлддаг номын айлдвараа эхлэв

Төвөдийн хүүхэд залуучуудад зориулан айлддаг номын айлдвараа эхлэв

10-06-2017, 04:12
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт ёсоор Төвөдийн хүүхэд залуучдад зориулан айлддаг номын айлдвараа эхэллээ. Энэтхэг, ХП, Дарамсала. 2017.06.06.
 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Вьетнамын мөргөлчдийг хүлээн авч уулзав.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Вьетнамын мөргөлчдийг хүлээн авч уулзав.

6-06-2017, 18:34
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Вьетнамын мөргөлчдийг хүлээн авч уулзаж байгаа нь. Энэтхэг, ХП, Дарамсала. 2017.05.30.
 
 

Хуваарь (ойрын)

2017.03.12: Энэтхэг, Дарамсала хот дахь номын айлдвар
Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дарамсала хотын Зүглаг Хан дуганд Бурхан Багшийн "Төрөл цадиг" номыг товч айлдана.
2017.03.13-14: Энэтхэг, Дарамсала. Дарамсала хот дахь номын айлдвар
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дарамсала хотын Зүглаг Хан дуганд Гамалашила гэгээний "Бясалгалын дунд зэргэмж", Жалсрай Тогмэд Санбугийн "Бодьсадвын гучин долоон гарын авлага" номуудыг тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц