Билакуппе дах айлчлалын 3 дах өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2013.06.07

8-07-2013, 10:12  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам өмнөд Азийн зарим сүсэгтэн нартай уулзах үеэр балчир хүүхэд түүнд хүндэтгэл үзүүлэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам өмнөд Азийн зарим сүсэгтэн нартай уулзах үеэр балчир хүүхэд түүнд хүндэтгэл үзүүлэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Бутаны сүсэгтэн нартай уулзаж байгаа  нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Бутаны сүсэгтэн нартай уулзаж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Сэра Жэ дацан дах "шинжлэх ухаан судлалын төв"-д хүрэлцэн ирэх үед Төвд иргэд түүнийг тосож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Сэра Жэ дацан дах "шинжлэх ухаан судлалын төв"-д хүрэлцэн ирэх үед Төвд иргэд түүнийг тосож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам тус шинжлэх ухаан судлалын төвийн судлаач лам нарын ажилтай танилцав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам тус шинжлэх ухаан судлалын төвийн судлаач лам нарын ажилтай танилцав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Билакуппе дах айлчлалын 3 дах өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2013.06.07Билакуппе дах айлчлалын 3 дах өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2013.06.07

"Шинжлэх ухаан судлал"-д ажилдаг эрдэмтэн лам нар судалгааны ажлын талаар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд танилцуулав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)"Шинжлэх ухаан судлал"-д ажилдаг эрдэмтэн лам нар судалгааны ажлын талаар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд танилцуулав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)"Шинжлэх ухаан судлал"-д ажилдаг эрдэмтэн лам нар судалгааны ажлын талаар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд танилцуулав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)"Шинжлэх ухаан судлал"-д ажилдаг эрдэмтэн лам нар судалгааны ажлын талаар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд танилцуулав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сэра Жэ дацан. 2013.06.07. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам энэ өдөр өмнөд Азийн сүсэгтэн болон Бутаны сүсэгтэн нартай уулзсан ба Сэра Жэ дацан дах "Шинжлэх ухаан судлал"-ын төвд зочлов.
Үзсэн: 2036
 

Хуваарь (ойрын)

Номын айлдвар. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа

2018 оны 1 дүгээр сарын 5-8

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Энэтхэгийн сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр "Номын хүрд эргүүлсэн судар", "Шүтэн барилдахуйн судар" номуудыг тайлбарлан айлдана.
Номын айлдвар. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа

2018 оны 1 дүгээр сарын 14-16

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хутагт Нагаржунайн "Бодь сэтгэлийн тайлбар", Тогмэд Санбугийн "Бодьсадвын гучин долоон гарын авлага" номуудыг тайлбарлан айлдана.
Номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 3 дугаар сарын 2

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт ёсоор "Бурхан Багшийн төрөл цадиг" номыг Зүглаг Хан дуганд тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц