Колорадогийн их сургууль дахь айлчлалын фото сурвалжлага. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23.

2-07-2016, 17:09  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Колорадогийн их сургуульд үг хэлэхээр морилохын өмнө зочид буудалд хүмүүстэй уулзаж байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Колорадогийн их сургуульд үг хэлэхээр морилохын өмнө зочид буудалд хүмүүстэй уулзаж байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Колорадогийн их сургуульд үг хэлэхээр морилон ирж байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Колорадогийн их сургуульд үг хэлэхээр морилон ирж байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг морилон ирэх үеэр төвөд хүүхдүүд ёслолын дуу дуулан угтлаа. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг морилон ирэх үеэр төвөд хүүхдүүд ёслолын дуу дуулан угтлаа. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Баулдер хотын дарга Сьюзен Жонесийн бэлэглэсэн унадаг дугуйн хамгалалтын малгайг өмсөж зургаа татуулав. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Баулдер хотын дарга Сьюзен Жонесийн бэлэглэсэн унадаг дугуйн хамгалалтын малгайг өмсөж зургаа татуулав. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Колорадогийн их сургуульд үг хэлэх үеэр. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Колорадогийн их сургуульд үг хэлэх үеэр. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Цугласан хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Цугласан хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Колорадогийн их сургууль дээр сурагч оюутнуудтай хамт үдийн зоог барив. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Колорадогийн их сургууль дээр сурагч оюутнуудтай хамт үдийн зоог барив. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Үдээс хойш Колорадогийн их сургууль дээр айлдвар үргэлжлэн явагдав. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Үдээс хойш Колорадогийн их сургууль дээр айлдвар үргэлжлэн явагдав. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам болон Колорадогийн их сургуулийн захирал Фил ДиСтефано нар "Зүрх сэтгэл хийгээд оюун ухаанаа боловсруулах нь" сэдэвт хурлын үеэр. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам болон Колорадогийн их сургуулийн захирал Фил ДиСтефано нар "Зүрх сэтгэл хийгээд оюун ухаанаа боловсруулах нь" сэдэвт хурлын үеэр. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Олон хүн Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас асуулт асуув. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Олон хүн Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас асуулт асуув. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам түүний айлчлалын үеэр ажилсан хамгаалалтын албаны хүмүүсийн хамт. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам түүний айлчлалын үеэр ажилсан хамгаалалтын албаны хүмүүсийн хамт. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Гленн Асакава (Колорадо их сургууль)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам зочид буудалдаа эргэн ирэх үеэр цэцгийн мандал сонирхов. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам зочид буудалдаа эргэн ирэх үеэр цэцгийн мандал сонирхов. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Колорадогийн их сургууль дахь айлчлалын фото сурвалжлага. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23.
Үзсэн: 1 366
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц