Дүйнхорын их авшиг. Энэтхэг, Бодьгаяа. 2017.01.02-14. (Монгол хэлээр шууд дамжуулах)

29-12-2016, 17:48  |  Хэвлэх

Дүйнхорын их авшиг. Энэтхэг, Бодьгаяа. 2017.01.02-14. (Монгол хэлээр шууд дамжуулах)

Дээрхийн Гэгээнтэн XIV Далай Лам 2017 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс 14-ний өдрийг хүртэл Энэтхэгийн Бодьгаяа хотод Дүйнхорын их авшиг хайрлана. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдварыг төвөд хэлээр айлдах бөгөөд англи, монгол, хятад, вьетнам, солонгос, хинди, орос хэл дээр орчуулагдана.


2017 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдөр
(Монголын цагаар)
09:30 - 12:30 Лам хуврагууд хурал хурна
12:30 - 13:30 Дүйнхорын авшигт суух шавь нарыг бэлтгэх зан үйл
15:00 - 16:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр
09:30 - 15:00 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшигийн өмнөх бэлтгэл "газрын зан үйл"
16:30 - 18:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр
09:30 - 13:30 Лам хуврагууд хурал хурна
15:30 - 17:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрөөс 8-ны өдрийг хүртэл Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шантидэва гэгээний "Бодьсадвын явдалд орохуй", Гамалашила гэгээний "Бясалгалын дунд зэргэмж" номыг тайлбарлан айлдана.

2017 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр
09:30 - 14:00 Лам хуврагууд хурал хурна
15:30 - 14:30 Дүйнхорын авшигийн бэлтгэл цам бүжнэ
14:30 - 17:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
14:30 - 18:15 Шавь нар Дүйнхорын авшигийн бэлтгэл зан үйлд сууна

2017 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшиг хүртэх гол зан үйл

2017 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшиг хүртэх гол зан үйл

2017 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшиг хүртэх гол зан үйл

2017 оны 1 дүгээр сарын 14-ны өдөр
09:00 - 11:00 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
11:00 - 14:00 Жанрайсиг бурханы жэнан, даншүг өргөх ёслол

Үзсэн: 17 230
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц