Дүйнхорын их авшиг. Энэтхэг, Бодьгаяа. 2017.01.02-14. (Монгол хэлээр шууд дамжуулах)

29-12-2016, 17:48  |  Хэвлэх

Дүйнхорын их авшиг. Энэтхэг, Бодьгаяа. 2017.01.02-14. (Монгол хэлээр шууд дамжуулах)

Дээрхийн Гэгээнтэн XIV Далай Лам 2017 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс 14-ний өдрийг хүртэл Энэтхэгийн Бодьгаяа хотод Дүйнхорын их авшиг хайрлана. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдварыг төвөд хэлээр айлдах бөгөөд англи, монгол, хятад, вьетнам, солонгос, хинди, орос хэл дээр орчуулагдана.


2017 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдөр
(Монголын цагаар)
09:30 - 12:30 Лам хуврагууд хурал хурна
12:30 - 13:30 Дүйнхорын авшигт суух шавь нарыг бэлтгэх зан үйл
15:00 - 16:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр
09:30 - 15:00 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшигийн өмнөх бэлтгэл "газрын зан үйл"
16:30 - 18:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр
09:30 - 13:30 Лам хуврагууд хурал хурна
15:30 - 17:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрөөс 8-ны өдрийг хүртэл Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шантидэва гэгээний "Бодьсадвын явдалд орохуй", Гамалашила гэгээний "Бясалгалын дунд зэргэмж" номыг тайлбарлан айлдана.

2017 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр
09:30 - 14:00 Лам хуврагууд хурал хурна
15:30 - 14:30 Дүйнхорын авшигийн бэлтгэл цам бүжнэ
14:30 - 17:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
14:30 - 18:15 Шавь нар Дүйнхорын авшигийн бэлтгэл зан үйлд сууна

2017 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшиг хүртэх гол зан үйл

2017 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшиг хүртэх гол зан үйл

2017 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшиг хүртэх гол зан үйл

2017 оны 1 дүгээр сарын 14-ны өдөр
09:00 - 11:00 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
11:00 - 14:00 Жанрайсиг бурханы жэнан, даншүг өргөх ёслол

Үзсэн: 12805
 

Хуваарь (ойрын)

2017.01.03-14: Энэтхэг, Бихар, Бодгаяа. Дүйнхорын ван
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Төвөдийн төв захиргаа Гашагийн хүсэлтээр Дүйнхорын авшиг хайрлана. 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс 4-ны өдрийг хүртэл Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам болон Намжал дацангийн лам хуврагууд Дүйнхорын авшиг хайрлахын өмнөх бэлтэл үйлдэнэ. Үүнд хот мандал бүтээх, хурал уншлага зэрэг зан үйлүүд багтана. 1 дүгээр сарын 5-ны өдрөөс 8-ны өдрийг хүртэл бэлтгэл номын айлдварт Шантидева гэгээний “Бодьсадвын явдалд орохуй”, Гамалашила гэгээний "Бясалгалын дунд зэргэмж" номыг тайлбарлан айлдана. 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр Намжал дацангийн лам нар цам бүжнэ. 1 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 13-ны өдрийг хүртэл Дүйнхорын авшиг хайрлана. 1 дүгээр сарын 14-ний өдөр Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Жанрайсигийн авшиг хайрлах бөгөөд дараа нь Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд даншүг өргөх ёслол болно.

Сайтын үндсэн бүтэц