Дүйнхорын их авшиг. Энэтхэг, Бодьгаяа. 2017.01.02-14. (Монгол хэлээр шууд дамжуулах)

29-12-2016, 17:48  |  Хэвлэх

Дүйнхорын их авшиг. Энэтхэг, Бодьгаяа. 2017.01.02-14. (Монгол хэлээр шууд дамжуулах)

Дээрхийн Гэгээнтэн XIV Далай Лам 2017 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс 14-ний өдрийг хүртэл Энэтхэгийн Бодьгаяа хотод Дүйнхорын их авшиг хайрлана. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдварыг төвөд хэлээр айлдах бөгөөд англи, монгол, хятад, вьетнам, солонгос, хинди, орос хэл дээр орчуулагдана.


2017 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдөр
(Монголын цагаар)
09:30 - 12:30 Лам хуврагууд хурал хурна
12:30 - 13:30 Дүйнхорын авшигт суух шавь нарыг бэлтгэх зан үйл
15:00 - 16:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр
09:30 - 15:00 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшигийн өмнөх бэлтгэл "газрын зан үйл"
16:30 - 18:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр
09:30 - 13:30 Лам хуврагууд хурал хурна
15:30 - 17:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрөөс 8-ны өдрийг хүртэл Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шантидэва гэгээний "Бодьсадвын явдалд орохуй", Гамалашила гэгээний "Бясалгалын дунд зэргэмж" номыг тайлбарлан айлдана.

2017 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр
11:15 - 13:15 Лам хуврагууд хурал хурна
15:00 - 17:30 Номын айлдвар

2017 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр
09:30 - 14:00 Лам хуврагууд хурал хурна
15:30 - 14:30 Дүйнхорын авшигийн бэлтгэл цам бүжнэ
14:30 - 17:30 Лам хуврагууд хурал хурна

2017 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
14:30 - 18:15 Шавь нар Дүйнхорын авшигийн бэлтгэл зан үйлд сууна

2017 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшиг хүртэх гол зан үйл

2017 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшиг хүртэх гол зан үйл

2017 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр
09:30 - 13:30 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
15:00 - 16:30 Дүйнхорын авшиг хүртэх гол зан үйл

2017 оны 1 дүгээр сарын 14-ны өдөр
09:00 - 11:00 Дээрхийн Гэгээнтэн хувийн бэлтгэл зан үйл үйлдэнэ
11:00 - 14:00 Жанрайсиг бурханы жэнан, даншүг өргөх ёслол

Үзсэн: 15921
 

Хуваарь (ойрын)

Номын айлдвар. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа

2018 оны 1 дүгээр сарын 5-8

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Энэтхэгийн сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр "Номын хүрд эргүүлсэн судар", "Шүтэн барилдахуйн судар" номуудыг тайлбарлан айлдана.
Номын айлдвар. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа

2018 оны 1 дүгээр сарын 14-16

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хутагт Нагаржунайн "Бодь сэтгэлийн тайлбар", Тогмэд Санбугийн "Бодьсадвын гучин долоон гарын авлага" номуудыг тайлбарлан айлдана.
Номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 3 дугаар сарын 2

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт ёсоор "Бурхан Багшийн төрөл цадиг" номыг Зүглаг Хан дуганд тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц