Дарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлаа

9-03-2018, 19:27  |  Хэвлэх

Дарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлааДарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлааДарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлааДарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлааДарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлааДарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлааДарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлааДарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлааДарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлаа

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дарамсала хотод хүрэлцэн ирсэн гадаадын жуулчдыг хүлээн авч уулзлаа. Энэтхэг, ХП, Дарамсала. 2018.03.05. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор.
Үзсэн: 129
 

Сайтын үндсэн бүтэц