34 дэх удаагийн Дүйнхорын авшигийн сүүлийн өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.12.

34 дэх удаагийн Дүйнхорын авшигийн сүүлийн өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.12.

19-01-2017, 14:29
34 дэх удаагийн Дүйнхорын авшигийн сүүлийн өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.12. 
Дүйнхорвын авшигийн эхний өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.11.

Дүйнхорвын авшигийн эхний өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.11.

19-01-2017, 14:23
Дүйнхорвын авшигийн эхний өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.11. 
Шавь нарыг Дүйнхорвын авшиг хүртэх зан үйлд бэлдлээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.17.

Шавь нарыг Дүйнхорвын авшиг хүртэх зан үйлд бэлдлээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.17.

19-01-2017, 14:17
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам шавь нарыг Дүйнхорвын авшиг хүртэх зан үйлд бэлдлээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.17. 
Дээрхийн Гэгээнтэн Монголын сүмийн нээлтэнд оролцов. Энэтхэг, Бодьгаяа. 2017.01.09.

Дээрхийн Гэгээнтэн Монголын сүмийн нээлтэнд оролцов. Энэтхэг, Бодьгаяа. 2017.01.09.

11-01-2017, 08:56
Дүйнхорын авшиг хүртээхийн өмнөх цам бүжих ёслол ба Монголын сүмийн нээлт болов. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.09. 
Элсэн хот мандал болон удиртгал номын айлдвар өндөрлөв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.08.

Элсэн хот мандал болон удиртгал номын айлдвар өндөрлөв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.08.

11-01-2017, 08:40
Элсэн хот мандал болон удиртгал номын айлдвар өндөрлөв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.08. 
Дүйнхорын их авшигийн өмнөх удиртгал номын айлдвар. 3 дахь өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 1017.01.07.

Дүйнхорын их авшигийн өмнөх удиртгал номын айлдвар. 3 дахь өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 1017.01.07.

11-01-2017, 08:27
Дүйнхорын их авшигийн өмнөх удиртгал номын айлдвар. 3 дахь өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 1017.01.07. 
Удиртгал номын айлдвар. 2 дахь өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.06.

Удиртгал номын айлдвар. 2 дахь өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.06.

11-01-2017, 08:20
Дүйнхорын их авшиг хайрлахын өмнөх удиртгал номын айлдвар. 2 дахь өдөр. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.06. 
Дүйнхорын их авшиг хайрлахын өмнөх удиртгал номын айлдвар эхэллээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.05

Дүйнхорын их авшиг хайрлахын өмнөх удиртгал номын айлдвар эхэллээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.05

11-01-2017, 05:39
Дүйнхорын их авшиг хайрлахын өмнөх удиртгал номын айлдвар эхэллээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.05 
Дүйнхорын элсэн хот мандал бүтээх ажил эхлэв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.04.

Дүйнхорын элсэн хот мандал бүтээх ажил эхлэв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.04.

11-01-2017, 05:16
Дүйнхорын элсэн хот мандал бүтээх ажил эхлэв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.04. 
Дүйнхорын их авшиг хайрлахын өмнөх зан үйлүүд хийгдэж эхлэв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.03.

Дүйнхорын их авшиг хайрлахын өмнөх зан үйлүүд хийгдэж эхлэв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.03.

11-01-2017, 05:10
Дүйнхорын их авшиг хайрлахын өмнөх зан үйлүүд хийгдэж эхлэв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.03. 
Дүйнхорын их авшиг хайрлах ёслол эхэлээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.02.

Дүйнхорын их авшиг хайрлах ёслол эхэлээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.02.

11-01-2017, 05:01
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 34 дэх удаагийн Дүйнхорын их авшиг хайрлах ёслолыг эхлүүлээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2017.01.02. 
Бодьгаяа хот дахь Их Бодь суварганд мөргөл үйлдэв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2016.12.29.

Бодьгаяа хот дахь Их Бодь суварганд мөргөл үйлдэв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2016.12.29.

29-12-2016, 18:18
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Бодьгаяа хот дахь Их Бодь суварганд мөргөл үйлдэв. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2016.12.29. 
Смрити цэцэрлэгт зочиллоо. Энэтхэг, Бихар, Патна. 2016.12.28.

Смрити цэцэрлэгт зочиллоо. Энэтхэг, Бихар, Патна. 2016.12.28.

29-12-2016, 18:13
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Патна дахь Буддын Смрити цэцэрлэгт хүрээлэнд зочиллоо. Энэтхэг, Бихар, Патна. 2016.12.28. 
Оросын буддист нарт айлдсан номын айлдварын сүүлийн хоёр өдөр. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2016.12.26-27.

Оросын буддист нарт айлдсан номын айлдварын сүүлийн хоёр өдөр. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2016.12.26-27.

29-12-2016, 18:05
Оросын буддист нарт айлдсан номын айлдварын сүүлийн хоёр өдөр. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2016.12.26-27. 
Оросын буддист нарт зориулсан номын айлдвар эхэллээ. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2016.12.25.

Оросын буддист нарт зориулсан номын айлдвар эхэллээ. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2016.12.25.

29-12-2016, 18:00
Оросын буддист нарт зориулсан номын айлдвар эхэллээ. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2016.12.25. 
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц